Calidad NL

Kwaliteitsgarantie

Kwaliteit

Alleen veilig is beter:

De tobsine premiumfilosofie gaat veel verder dan alleen maar een concept van mooie en smakelijke vruchten.

Bij een premiummerk hoort namelijk een absolute productveiligheid voor de consument.. Daarom werken alle tobsine producenten met als uitgangspunt: zo min mogelijk gebruik maken van chemische en biologische bestrijdingsmiddelen. Bovendien werken we met de producenten aan een continue proces om de behandeling van de vruchten tot een minimum te beperken en gelijktijdig te optimaliseren. Op korte termijn worden planningen zelfs aangepast aan de actuele weerscondities. Wij streven ernaar, zo veel mogelijk onder de wettelijke tolerantiegrenzen te blijven.

Om deze veiligheid te kunnen garanderen en te documenteren, hebben wij het “tobsine Food Safety System” ontwikkeld. Het is gebaseerd op de volgende activiteiten op het gebied van productveiligheid:

Ons productie- en logistiekeproces wordt voortdurend begeleid door meerdere gerenommeerde kwaliteitsborgingssystemen. Daarmee houden we ons strikt aan de bepalingen van een verantwoorde teelt en aan alle hygiënische eisen.

Onze vruchten kunnen worden getraceerd tot op het perceel.

Bestrijdingsmiddelen worden alleen ingezet om de vrucht te beschermen tegen schadelijke insecten of ziekten. De veiligheid van de consument heeft hierbjj altijd absolute prioriteit. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor alle tobsine-producten is alleen toegestaan in overleg en met toestemming van de verkooporganisaties in de afzetlanden en de zaadgoedadviseurs. Zij kijken niet alleen naar de bepalingen ter zake de maximaal toegestane residuen van bestrijdingsmiddelen en de handhaving van de acute referentiedoses; maar ook naar de individuele en productspecifieke wensen van de klant.

Onze producten worden voortdurend gecontroleerd door onafhankelijke en geaccrediteerde laboratoria: www.agrolab.de, www.iproma.com, www.cota2.com, www.agg.com.es, www.applusagroalimentario.com. De onderzoeken richten zich op drie niveaus van de procesketen: op het land, in de pakhuizen en in de afzetlanden. Het kwaliteitswaarborgsysteem biedt aldus een absolute transparantie en staat voortdurend in dialoog met onze verkooporganisaties. Bij mogelijke probleemgevallen liggen scenario’s klaar om de consument proactief te beschermen!